website statistics
Opensoaring.com

aerokurier Online Contest
OLC-I | Skupno OLC-I
OLC-SI | Skupno OLC-SI

ostale povezave


Odgovor Natalije Polenec, direktorice
Tehniškega muzeja Slovenije, na odprto pismo

(OPENSOARING, 18. marca 2015, Natalija Polenec, fotografije Niko Slana)


Hangar AK Ljubljana v sedemdestih letihSpoštovani
g. Niko Slana, urednik
Opensoaring

Zadeva: Odgovor na odprto pismo Niku Slani, objavljenemu na spletnih straneh Opensoaring

Spoštovani g. Niko Slana in bralci spletne strani namenjene ljubiteljem letalstva.

Vaše odprto pismo me je po eni strani razveselilo, saj pomeni, da zavedanje o pomenu letalske dediščine živi, po drugi strani pa vaše pismo izraža nekatera pričakovanja, ki zaenkrat presegajo trenutne možnosti TMS.

TMS bo skušal v prihodnje vsekakor dati večji poudarek tudi predstavitvi letalstva. Ob oddaji vloge za direktorico TMS sem že sama zapisala, da je potrebno vnesti vsebine, ki po mojem mnenju glede na pomen razvoja tehnike in znanosti na Slovenskem manjkajo. Med njimi izpostavljam razvoj konstruktorstva na področju Slovenskega letalstva. Gre za predstavitev rezultatov dela inovatorjev, znanstvenikov, inženirjev, od Rusjana, Kuhlja, Bloudka, do Boscarola in Sutter-ja. To področje, atraktivno tudi za obiskovalce muzeja, bomo skušali v prihodnjih letih ustrezno umestiti v muzejski prostor, in tako poskrbeti da ta del tehniške dediščine ne bo šel v pozabo. Ob tem velja omeniti, da je Tehniški muzej Slovenije ravnokar izdal knjigo avtorja Marka Malca: Konstrukcijski biro pri republiškem odboru LZS, letov, Libis in njihova letala 1945 – 1964, in je z marcem dostopna v muzejski trgovini v Bistri.

Promocija slovenskega letalskega konstruktorstva je torej vsekakor nekaj, kjer lahko muzej izpolni pričakovanja vas in širše javnosti, tudi z novimi muzeološkimi vsebinami.

Ob obstoječih prostorskih možnostih gradiva večjih dimenzij (kot so letala) ne moremo hraniti. V kolikor bi to gradivo posedovali oziroma bi ga pridobili v last in posest, bi bilo pri iskanju prostora in zagotavljanju pogojev hranjenja s strani pristojnih institucij in ministrstva nedvomno lažje. Jasne pa bi bile tudi smernice glede varovanja in ohranjanja tovrstne dediščine (sprejemljivih posegov na njej in varovalnih režimov).

V kolikor pa so pričakovanja ljubiteljev starih letal do TMS-ja usmerjena k pomoči in urejevanju posebnega statusa le teh (npr., kot je to pri avtomobilih- t.i. starodobnikih), potem TMS za to ni pravi naslov.

Postavitev letalskega muzeja zahteva bistveno bolj celovit pristop, kot ga v tem trenutku lahko zagotovi TMS. V preteklosti so že bili različni poskusi, ki pa žal niso prinesli rezultatov. Na TMS bomo strokovno podprli vsako realno pobudo, ki bo pripeljala do realizacije tega projekta. Mogoče je v tem trenutku najbližje Mestna občina Ljubljana, ki objavlja razpis za ureditev muzeja v Mostah. Kot že sami ugotavljate, po hangarjih v Sloveniji stoji kar nekaj letal, ki bi jih lahko uvrstili med tehniško dediščino. Težave s pridobivanjem dovoljenj, plovnosti in stroški hangariranja, bodo vedno večji. Zato se kljub vsemu mogoče ustvarja klima, ki bo pripeljala do celovite rešitve in bo zadovoljila tako letalce, ljubitelje letalstva kot muzealsko stroko.

S spoštovanjem,

Natalija Polenec,
direktorica TMS


Mariborski letalci in njihov Po-2 YU-CFB

 


Ptuj: 1205. start na vitlo je bil moj

Čestitke letalcem ob 25-letnici plebiscita o samostojnosti

Med obnovo vitla je nastal film

Vitla znova na letališču v Murski Soboti

Sara – za TED in letalsko psihologijo

Najdite Slano in Korbarja

Ko nimate drugam – zavijte v CD

100.000 – mejnik, ki nič ne pomeni

KB-6 Matajur, razvoj, muzej, darilo 2

Muzej letalstva Beograd

Letalogled se predstavi z – 29

TV-jadranje po zraku

KB-6 - ignoranca, pozaba ali kaj drugega …

Bitka za oslovo senco

Za duha športa in za dobro počutje

Malčki čez krila in v duhu …

Zbirka letalskih modelov Albina Novaka v TMS

Omev na Slavoj Žižek, Balkan in zgibanka

Slavoj Žižek, Balkan in zgibanka

Opensoaringov turistični vodnik po Ptuju - za jadralce

Jadralci smo na njih ponosni

Skupno kroženje orlov in plovil

Skupščina LZS:
vprašanje in odgovor

Slovenj Gradec in Bovec – danes in pred enim letom

Aerodrom Maribor in Rdeči biki

Nekaj asociacij z Aera 2015

Leški arcus T – čeprav samo za nekaj dni

LETALSKO BESEDJE v otroški dobi

Strast Klausa Seemana – razmislek za TMS

Odgovor na odprto pismo

70 let Jožeta Černiča

O »izjavi«, da o »kodeksu« ne govorimo

Arhiv AK Ljubljana v nevarnosti

Varnostna konferenca v Cerkljah

DG 101 na informativnem dnevu v ŠC Kranj

Še nekaj o jeziku – na splošno

O etiki kot se nam kaže s kodeksom LZS

Zimski let – za poletne učinke

Kava na ljubljanski tržnici

Sprehod po jeziku

Odprto pismo
z novoletnimi željami Nataliji Polenec,
direktorici Tehniškega muzeja Slovenije

Blog 2017

Blog 2016

Blog 2015

Blog 2014

Blog 2013

Blog 2011

Blog 2010

Blog 2009