website statistics
Opensoaring.comaerokurier Online Contest
OLC-I | Skupno OLC-I
OLC-SI | Skupno OLC-SI

ostale povezave


Za predsednika LZS – Milan Korbar
(OPENSOARING, 26. Marca 2014, Pavel Magister, foto: Niko Slana)


Milan Korbar

Zato, ker nisem član nobenega aerokluba tudi nisem član slovenske krovne organizacije letalskega športa LZS, a kot upokojenec še vedno spremljam dogajanje v slovenskem letalstvu in v letalskem športu in zato pogosto obiskujem spletne strani LZS. Letos februarja sem na spletu LZS odkril podatek o letošnji Skupščini, ki naj bi bila volilna. Nekaj kasneje sem našel še podatek o predvidenemu datumu tega dogodka. Kljub svojemu letalskemu upokojenstvu sem si, kot nekdanji prejemnik zlate plakete ZLOS, zaželel, da bi si v živo ogledal, kako deluje takšna organizacija. Prisotnost mi namreč dovoljuje statutarno določilo LZS o javnosti tega dogodka. Za pridobitev nadaljnjih podatkov sklica Skupščine, o času in kraju dogodka , sem vseskozi spremljal spletno stran LZS, ko pa tega včeraj še vedno ni bilo, sem poskušal s klici na LZS. Danes, dan pred napovedano Skupščino podatka še vedno ni bilo, prav tako se na nekaj telefonskih poskusih (po 12-ti uri) na uradno tel. št. ni oglasil nihče. Sekretar LZS je v na spletu objavljenem pisanju članstvo obvestil, kako se bo izbiralo kandidate za volilno listo  : "....Od vodstva LZS bomo načeloma prejeli kandidature za naslednji mandat. V kolikor želite predlagati svoje kandidate vas prosimo, da najkasneje do 5.3.2014 kandidature s priporočeno pošto pošljete na naslov:........" Tak postopek se pred letom 1990 ni uporabljal; dogovor o kandidatih med vodstvom LZS pa kaže dokaj podobnosti o nekdanjih dogovorih na "centralnem komiteju" in najbrž za današnji parlamentarni sistem ni uporaben.

Statut LZS v 14.-tem členu, četrta vrstica, predvideva pristojnost Skupščine za volitev oz. izvolitev predsednika, podpredsednikov in članov Izvršnega odbora LZS ter nadzornega in disciplinskega organa , medtem ko samega (pomembnega) postopka kandidature ne predvideva.  Zaradi te - odprte -  možnosti si predstavljam, da predlog za neko funkcijo v LZS predlagam lahko tudi jaz kot državljan.

Moj predlog je: za predsednika Letalske zveze Slovenije predlagam osebo z meni znanimi podatki : 
Milan Korbar, letnik rojstva je meni neznan, starost ~ 57 let, narodnost slovenska, državljan RS
   - podpolkovnik SV, upokojenec SV s 1.1.2014 ; prestop v TO v prvem ali drugem dnevu vojne 1991, 
   - vojaška gimnazija v Ljubljani in Akademija JLA (zveze); usposabljanje v SV,
   - aktivno znanje jezikov: francoščina, angleščina,
   - jadralni letalec od leta 1977 : šolanje v AK Ljubljana in sedanji član AK ALC Lesce
   - samski, lastno stanovanje v Kranju,
   - znan po vseh klubih (in po Evropi) kot letalski fotograf s približno 350 000 posnetki,
   - poznavalec evropskih letalskih prireditev ter muzejev,
   - človek z več kot 38-leti pravega ljubiteljskega stika z letalskim športom,
   -  človek, ki ni nikoli imel ambicij za delo ali za zaposlitev v poklicnem letalskem
      okolju.

Predvideni datum Skupščine 27.3 (jutri) niti danes ni bil natančneje določen, zato sklepam, da Skupščine vsaj še 14 dni ne bo, zato je za obveščanje klubov, članov LZS o podanemu predlogu in njihovo mnenje dovolj časa v kolikor se izkoristi vsak dan in tudi prednosti elektronske pošte.

P.S. 
Dodatek: uspelo mi je izvedeti, da bo Skupščina jutri ob 17.30 v srebrnem salonu Hotela Union v Ljubljani. Predlagam, da zaposleni  na LZS poskrbijo za razmnožitev tega predloga in obvestilo prisotnim na jutrišnji Skupščini.

Statut LZS, 37-ti člen, ...: Delo LZS je javno, 38-ti člen,....: LZS obvešča javnost o svojem delu prek lastnih biltenov, sredstev javnega obveščanja, tiskanih publikacij ali elektronskih medijev, 39-ti člen ......mi priznava pravico do obveščenosti tudi z oznako "nestrokovna javnost".

Pozdrav vsem, Pavel Magister
Flandrova 21, 1117 Ljubljana
01 / 518 20 39 ;  e-p: pavel_magister@t-2.net


Ob skoku v novo jadralno sezono

Športni uredniki in jadralno letenje

Prilika o besedi, ki je delo postala

Pismo

Priznanja za prelete 2014

Avtorji flaminga v Lescah

Bravo Luka in Matija Žnidaršič

Ptuj in vitlo

Rojstni dan Janeza Starihe

Zgodba o samokritiki (just culture)

Mita Vuković (1948-2014)

Stane Menegalija (1930-2014)

Jadralci in Kontrola zračnega prometa (1)

Prvaka sta Boris Žorž in Sebastjan Ramšak

Roman Sušnik – jadralec in snovalec

Dva na SP v Leszno

Prva svetovna vojna – in jadralci

Odprto pismo jadralnim pilotom!

Vseslovenski jadralski piknik v Celju

Luka in Uroš uspešna v Vareseju

Skoraj - do St. Moritza in nazaj

Boris Žorž četrti v Prievidzi

Sever po mariborsko

Kawa četrtič v Sloveniji, Flytoni uspešen v Nitri

Darilo za Veliko noč

Letalci, prižgite kresove in se veselite predsednika

Za predsednika LZS – Milan Korbar

Lov za naslov »vice« prvaka je odprt

Blog 2017

Blog 2016

Blog 2015

Blog 2014

Blog 2013

Blog 2011

Blog 2010

Blog 2009