website statistics
Opensoaring.comaerokurier Online Contest
OLC-I | Skupno OLC-I
OLC-SI | Skupno OLC-SI

soaringspot
lzs-zveza
miha thaler
womensoaring

soaringcroatia

ostale povezave


Nihče nima rad sprememb
(OPENSOARING, 27. marca, foto N.S.)


Karel Čeč

Karel Čeč, prometni pilot in navdušen jadralec, ki dobro pozna razmere na Nizozemskem, takole razmišlja o položaju pred menjavo licenc za jadralne pilote:

V Veliki Britaniji in na Nizozemskem doslej ni bilo državnih licenc, izdajala sta  jih oba nacionalna aerokluba in zato so jadralci v teh dveh državah v nekoliko drugačnem položaju, kot jadralci v Sloveniji. Mi smo imeli licence na državni ravni že iz SFRJ.

Nizozemci in Britanci so si vzeli več časa za project menjave licenc, kot smo si ga mi – nalogo bodo opravili do aprila 2015. Naša nejevolja je najbrž tudi zato, ker je izpeljava pri nas premalo premišljena, ker nikjer natančno ne piše, kako bodo napovedano izpeljali.

Angleži, denimo, imajo bistveno več vrst licenc, kot jih bodo imeli poslej po EU zakonodaji, predvsem pa jih bodo reševali individualno. Vsak pilot bo moral izpolniti zahtevek za konverzijo, moral bo navesti vse svoje letalske izkušnje, od naleta do dosežkov, dela z učenci itd ... Slovenski pogoji  za SPL (soaring pilot licence) so bili že doslej višji, razen preletov – saj bo moral odslej vsak učenec, preden bo želel opraviti izpit za SPL, opraviti samostojni let dolg 50 km ali pa 100 km dolg let z učiteljem. To je zagotovo dobrodošla novost. Poslej bo vse bolj natančno določeno, kaj je potrebno za izpit. Menim, da je to izboljšava. Ljudje smo pač tako naravnani, da se vsemu novemu upiramo. Letalstvo je še posebno konzervativno, češ, zakaj bi nekaj  spreminjali, če staro deluje. Mi smo že doslej hodili na zdravniške preglede in smo imeli clas 2 medical, to pa bo novost za Nizozemce in Britance.

V Sloveniji zdaj teče razprava med jadralci, kdo ima prav okoli dodatnega izobraževanja. Menim, da bi bilo najboljše, da bi o tej polemiki dodali še kaj  jadralci - pravniki.

Kaj bo pogoj za jadralno dovoljenje?
Kandidat za dovoljenje bo po novem moral imet najmanj 15 ur letenja z učiteljem, in sicer od tega 10 ur z učiteljem na dvojnih komandah, 2 uri samostojnega letenja pod nadzorstvom in 45 vzletov in pristankov ter en samostojni let, dolg najmanj 50 km ali pa let z učiteljem, ki bo dolg  najmanj 100 km. (Vir: Official jurnal of the European Union, Regulation, Commission regulation EU  1178/2011).

V vseh teh predpisih je bolj natančno določeno  območje izpraševalcev, objavljen je natančen program teoretičnega in praktičnega dela na izpitu ter potek izpita in tolerance letenja na izpitu. Tudi v  poklicnem letenju je z uvedbo EU predpisov in natančnim programom za izpite in zahtevami za podaljševanje dovoljenj dodana višja kakovost, saj ljudje natančno vedo, kaj lahko pričakujejo.

Menim, da je dolžnost države, da vse te predpise  prevede in jih predstavi jadralcem. Na Nizozemskem je do aprila veljal nizozemski prevod, po tem datumu pa bo samo še angleški. Menim, da je odveč  strah, da bomo izgubili vse učitelje. Pooblastilo za učitelje bo veljalo tri leta, za podaljšanje pooblastila pa bo potrebno izpolnjevati dva od treh pogojev: PRVI - 60 letov z učenci,  DRUGI - udeležba na seminarju za učitelje, TRETJI - dva leta z učiteljem.

Nizozemci, ki so po naravi zelo racionalni in organizirani, bodo skušali narediti tako, da bo ta prehod za vse člane in klube, torej za jadralno letenje, čim cenejši. Dejstvo je, da je 60 startov z učenci precejšnja obremenitev za učitelje in tisti, ki ne bo učil začetnikov, tega pogoja najbrž ne bo mogel izpolniti. O teoriji pa še tole: seznam predmetov se bistveno ne bo spremenil, edini predmet, ki je v tem okviru nov, je o človekovem odzivanju (human performance).

Ko se bomo na vse to navadili, bo spet vse normalno. S trem se bomo lažje premikali po Evropi. Težave pa bodo s tujci na velikih tekmovanjih v EU, ki ne bodo imeli svojih letal. Naj opozorim še na prometne pilote, in druge, ki že imajo licence, in tako imenovani vpliv (cross crediting) - to pomeni, da naj bi imeli priznanih nekaj znanj o katerih govorimo, tudi pri pretvorbi jadralnih licenc. Piloti s PPL so te nove predmete baje že poslušali (?), torej je vprašanje ali to potrebujejo pri menjavi jadralnih licenc. Po nekaterih  razlagah ne. V svetu velja Grandfather Right's – torej, nečesa, kar je nekdo dobil (opravil), mu ni mogoče odvzeti.

Mimogrede, kolegi na Nizozemskem, ki letijo tudi jadralno, nič ne vedo o dodatnem izobraževanju in izpitih. “Če bi bilo kaj na tem, bi že dvignili svoj glas,” je dejal eden med njimi. No, nič nisem povedal o novih razmerah za letalske šole, o tem bi morali javno razmišljati predstavniki letalskih šol. Vem tudi to, da so s svojimi odzivi na spremembe zamujali tudi na Nizozemskem in da bodo skušali kakšno zadevo izpeljati po svoje, a morajo kaj takega pojasniti zakonodajalcu najkasneje do 8. aprila 2013. To možnosti bi lahko  uporabili tudi naši, še posebno za LŠ. Vendar pa je časa zelo malo ali pa ga je za to možnost že zmanjkalo.”

Mnenje Danila Hojnika
Spoštovani,
pridružujem se podpisnikom odprtega pisma, ki je bilo objavljeno pred kratkim, in v katerem so zapisani pomisleki glede roka in načina pretvorbe naših jadralnih licenc v licence po evropski zakonodaji (GPL v SPL po EU-FCL). Morda bi dodal še nekaj glede roka zamenjave, ki je določen s strani JACL, za letošnji september. Uredba Komisije (EU) št. 1178/2011.... ponuja daljšega (do 8.aprila 2014). Smiselno bi bilo, da se pretvorba licenc opravlja pri vsakokratnem siceršnjem podaljšanju le teh. Časa, z ozirom na rok v 
Uredbi, je za kaj takega dovolj.
Danilo Hojnik

Podpisniki odprtega pisma

Aleksander Boh, Karel Čeč, Lovro Duževič, Rok Einhaver, Andrej Fijavž, Aleš Fink, Darko Gagula, Primož Gril, Danilo Hojnik, Robert Hriberšek, Marjan Jančič, Vesna Jurjec, Miran Kaudik, Jože Knap, Milan Korbar, Daniel Kotnik, Mateja Kotnik Kerbev, Danijel Korpič, Miha Kos, Franc Kralj-Medvedek, Tadej Krevh, Frenk Kristofeljc, Aleš Krusič, Albin Luin, Tadej Marinčič, Alojz Medved, Jani Ovsenek, Sašo Petek, Gregor Petrovič, Blaž Benjamin Podgoršek, Janez Podpadec, Erazem Polutnik, Avgust Potušek, Miha Premrl, Boštjan Pristavec, Peter Repinc, Željko Roškar, Boštjan Rudolf, Niko Slana, Primož Sovič, Matevž Stanovnik, Janez Stariha, Luka Šalehar, Denis Štrbenc, Roman Sušnik, Tomaž Štupnik, Ivan Tandler, Luka Žnidaršič, Matija Žnidaršič, Boris Žorž, Tomaž Žvikart.

50

 


Blog 2014

Kaj nam obeta leto 2014

Skok bratov Rusjan iz gledališča na film

Jadralci pri predsedniku države

Pozdrav iz Namibije

Za letopis 2013 - M. Šoštarič

Za letopis 2013 - B. Žorž

Za konec sezone

Srebrni C

Forum in jezik

Sebastjan Kawa z DG 500 v Lescah

Flytoni

Kongres evropskih pilotk v Sloveniji že tretjič

Drahi slovenski chlapci...

Kaj nam danes pomenijo jadralne značke?

Polemika o licencah - nihče nima rad sprememb

BP - podpis in razmišljanje

Odprto pismo

Konec tedna v Opatiji

Priznanja 2012 iz mraka

Blog 2017

Blog 2016

Blog 2015

Blog 2014

Blog 2013

Blog 2011

Blog 2010

Blog 2009