website statistics
Opensoaring.comaerokurier Online Contest
OLC-I | Skupno OLC-I
OLC-SI | Skupno OLC-SI

soaringspot
lzs-zveza
miha thaler
womensoaring

soaringcroatia

ostale povezave


Odprto pismo
(OPENSOARING, 19. marca 2013, 33 podpisnikov)

Spoštovani g. Sebastjan  Sevčnikar

V imenu jadralnih pilotov se obračamo na Vas v zvezi z dopisom letalskim šolam, pod katerim ste podpisani in nosi naslov »Uvedba licenc Part-FCL in priprava na teoretične izpite,« in se nanaša na zamenjavo dosedanjih licenc za jadralne pilote z novimi, v skladu s Part-FCL. Zamenjava z novimi odpira nekaj vprašanj, na katera v omenjenem zapisu nismo dobili odgovora.

Že pred časom smo pri Opensoaringu najavili, a se bomo lotili zapisov o spremembah, ki zahtevajo športno letalstvo, predvsem jadralno letenje. Edino oprijemljivo izhodišče je Evropski uradni list, kjer so nanizane spremembe, a od slovenske Javne agencije za civilno letalstvo (JACL) doslej za jadralce ni bilo mogoče pridobiti konkretnih informacij, zato pa krožijo neuradne govorice. To seveda ni dobro znamenje,  saj si množica jadralnih pilotov vendarle zasluži, da se nas obravnava kot pomemben dejavnik slovenskega  letalskega športa.

Kot vidimo je pred vrati zamenjava jadralnih dovoljenj in do septembra bodo morali vsi jadralni piloti, teh pa je najbrž  prek 500, izpolniti pogoje za »konvertiranje« slovenske licence v novo evropsko  dovoljenje jadralnega pilota po EASA merilih, ki bodo edina veljavna po septembru  2013.

Eden od jadralcev je ob prebiranju vašega dopisa menil: »Jaz to razumem, da nam je JACL z 8.3.2013 odvzela GPL licence in nas degradirala v učence v letalskih šolah in zahteva, da opravimo dva dodatna izpita, s katerima nam bodo šele izdali nove licence. Ne razumem, zakaj je JACL ta dopis poslala letalskim šolam, oziroma se sprašujem, kakšen pravni status ima ta dopis, ali je to odločba, pravilnik, uredba, zakon. To ne piše nikjer.« Ja, zanimivo vprašanje, ki ima tudi širše pravne razsežnosti.

Dozdajšnje licence, tako piše na njeni prednji strani, tudi v angleškem jeziku, so bila izdana po standardih ICAO. Seveda se jadralci sprašujemo ali lahko pride uredba, ki s predpisom ukine veljavnost  licence, torej dokumenta, ki je bil uradno pridobljen s strani ustrezne mednarodne organizacije, in poleg tega še za nazaj. To je približno tako, kot bi od voznikov avtomobilov zahtevali, da opravijo dodatno preverjanje, ker so se v zadnjem obdobju spremenili nekateri CPP, ker smo dobili krožišča, ki jih nekoč ni bilo itd.

Med govoricami je tudi, da bodo morali vsi jadralni letalci poslušati predavanja iz letalskega prava in fiziologije (človeškega delovanja).  To sta sicer področji, ki vsako zase terja študij prava in medicine.  Instantno izobraževanje samo po sebi ni slabo,  a sprašujemo se, zakaj potrebujejo športni jadralci to znanje, saj vendar morajo imeti zdravniško spričevalo. Seveda je dobro, da vedo nekaj več o zdravju, a poglavja, ki so nanizana v dokumentu, govorijo tudi zelo splošnih znanjih,  denimo, o higieni. Ne trdimo, da je to skoraj podcenjujoče, na splošno pa je takšno izobraževanje lahko dolgotrajno in nikoli končano. Agencija bo lahko iz leta v leto dodajala teme, kajti medicina je obsežna veda, pravila pa se tudi spreminjajo iz leta v leto. Ali ne bi bilo bolj smiselno, da bi za nova znanja jadralnih pilotov skrbeli drugače, denimo, z literaturo, z dolgoročno napovedanimi rednimi predavanji  itd.

Okoli letalskega prava in zračnega prostora smo jadralci nedavno že imeli nekaj možnosti poslušati predavanja, vsi smo jih pohvalili. A v isti sapi je treba spomniti, da so za varnost izjemno veliko naredili izdelovalci sodobne navigacijske opreme, ki pilotu natančno povedo, kje se nahaja, povedo mu, da so, denimo, pred kontroliranim zračnim prostorom in tudi to mu povedo, do katere višine ta prostor sega. Vsako leto smo jadralci, če smo le izrazili interes, dobili brezplačno pri KZP aktualno kartoVFR-GPS, ki pokriva območje Slovenije.

Vsekakor spodbudno in hvalevredno, zagotovo pa premalo javno propagirano.  Na jadralskih tekmovanjih pa problema tako ali tako skorajda ni, saj tam organizator določi naloge, ki potekajo v natančno odmerjenem prostoru.  Organizatorji dajo pilotom ne samo točke med katerimi bodo leteli, pač pa tudi zračni prostor. Letenje okoli letališča je urejeno z letališkim redom. Če se vrnem k letalskim zemljevidom, naj povemo, da morajo jadralci v Nemčiji imeti v letalu vsako leto noveliran zemljevid, to spada k standardni opremi letala. Seveda karte v Nemčiji niso skrivnost, saj jih je mogoče kupiti vsak trenutek. Glede na to, da je Slovenija v tem pogledu zelo mačehovsko naravnana (možnost tekmovanj), piloti večji del svojega naleta opravijo na Madžarskem, na Slovaškem, v BiH ali kjerkoli že. 

Prav je, da se jadralni piloti izobražujejo, a prav pri izobraževanju se zastavlja nekaj dodatnih strokovnih in organizacijskih vprašanj. Če pustimo ob strani strokovne pomisleke, širino in temeljitost obravnavane snovi, jadralce  zanima cena teh predavanj, predvsem pa, kdaj in kako bo JACL vse to izpeljala v tako kratkem času. Nočemo zapletati s tem in onim, a če se sprehodimo po nemškem pravilniku, ki ga je na forumu objavil Gregor Petrovič, smo lahko videli, da nemški jadralci nimajo nobenega pogoja za  »konvertiranje« svoje licence. Stara licenca se zamenja za novo samodejno, če je jadralec naletel toliko ur, kot zahteva predpis za podaljšanje.  In tudi trajanje njihove licence je neomejeno in v skladu s pogojem o preletenih urah in veljavnim zdravniškim spričevalom. 

Slovenske jadralce bi najbrž zanimalo, od kje izhajajo te zahteve po dodatnem izobraževanju, še posebno ob tem, da je med jadralci veliko intelektualcev, ki najbrž nimajo težav s higieno, ki nekaj vedo o zdravem življenjskem slogu,  ki skrbijo za telesno kondicijo. Tu je še kopica jadralcev, ki so prometni piloti, so zdravniki, pravniki, inženirji itd.  Zdi se, kot da za to zahtevo stoji pragmatična postavka, ki bi ji lahko rekli tudi zaslužek.

Tudi v Evropskem uradnem listu ni navedenega člena, ki bi za nazaj predpisoval izobraževanje ali posebne vrste izpite. Prav zato bi bilo dobro, ko bi JACL natančno, tako kot to delajo v Nemčiji, določila pogoje za pridobitev nove licence. In če je v resnici določeno, da bo treba opraviti določeno izobraževanje (in izpite), bi bilo zelo dobrodošlo, če bi JACL pripravila celotno gradivo, ne samo vprašalnike,  in ga na svojih spletnih straneh objavila.  Zato, ker je najbrž  pomembno znanje in ne samo pravilno odkljukan odgovor. Z vašim dopisom, ki je bil objavljen na Forumu Opensoaringa, smo izvedeli, da bodo katalogi znanj dosegljivi na vaši spletni strani. A kdaj? A eden od jadralcev (A.K.) ugotavlja, da je dodatno izobraževanje in preverjanje namenjeno pilotom, ki prihajajo iz držav zunaj EU. 

No, pa da si ne bi kdo mislil, da se jadralci ne izobražujejo. Že dolgo je v navadi, da so prek zime po klubih predavanja o temah, ki jadralce zanimajo. Tudi o predpisih in o zračnem prostoru. Žal se nam zdi, da smo minulo zimo, kot možnost izobraževanja za nove licence, izgubili, saj se je že začela jadralska sezona.

In kot pravijo nepreverjene govorice, bodo še hujše spremembe doletele organizacijo jadralnih letalskih šol. Pri tej spremembi prihaja do “masakra” aeroklubskih vrednot in izničevanja dragocenega dela, ki so ga do sedaj prostovoljno opravljali klubaši po Sloveniji.

Za izpeljavo letalske šole bodo klubi odslej potrebovali najmanj pet odgovornih oseb, od tega enega profesionalca, ki bo na voljo v vsakem trenutku delovnega časa letalske šole. Zatrjujejo, da bo potrebno imeti objavljen uradni delovni čas, potrebno bo izdelati priročnike in dokumentacijo, predvsem za potrebe agencije, saj kandidati za pilote na travniku od tega ne bodo imeli nič. Skratka, v Sloveniji bo ostalo le nekaj  jadralnih letalskih šol, manjši klubi pa bodo lahko svoja vrata zaprli. Vsaj tako je razumeti namige, ki krožijo in imajo različne neuradne razlagalce.

Morda še o nedavnem polnočnemu klubu, kjer so govorili o letalstvu. Zanimivo je, da ni bilo poleg jadralnih pilotov. Zamudili ste lepo priložnost, da bi jadralski javnosti, ki je največja letalska skupnost v Sloveniji, razložili, vsaj v nekaj besedah, kako vidite spremembe.  A to je že druga tema.

 

P.S.
Med nastajanjem odprtega pisma smo dobili nekaj zanimivih mnenj.

Mimogrede - kot pooblaščena zdravnica za licenciranje letal. osebja 2. razreda (z Evropsko licenco, šolana in certificirana v Londonu, King's College) s CAA do tega trenutka še nisem dobila kakšnega obvestila o potrebnem izobraževanju jadralnih pilotov. Bo držalo, kar ste zapisali, da je to s strani agencije očitno rezervirano le za nekatere (in finančno zanimivo, seveda). Bomo uredili, hvala za trud! (Mateja Kotnik Kerbev)

Prebral sem angleško uredbo. Tam piše, da se vse obstoječe licence brez nadaljnega spremenijo v nove. Ne razumem, kako bi lahko bila naša uredba drugačna. Tole, prosim, citiraj - je pa vprašanje, če je potem pismo še sploh potrebno - razen seveda za problematiko šol.

Article 4 Existing national pilots’ licences
1. JAR-compliant licences issued or recognised by a Member State before 8 April 2012 shall be deemed to have been issued in accordance with this Regulation. Member States shall replace these licences with licences complying with the format laid down in Part-ARA by 8 April 2017 at the latest.

Torej ko bom naslednjič podaljševal moram dobiti nazaj novo licenco.
Tisto kar se nanaša na potrebo opraviti izpit iz Air Law and Human Performance pa se nanaša na licence ki jih je izdala kakšna tretja (ne-EU) država v skladu z Annexom III (torej jabolka in hruške če me zanima moja slovenska licenca):
ANNEX III
CONDITIONS FOR THE ACCEPTANCE OF LICENCES ISSUED
BY OR ON BEHALF OF THIRD COUNTRIES

kjer so poglavja:
A. VALIDATION OF LICENCES
B. CONVERSION OF LICENCES

in znotraj tega ena izmed alinej
(a) pass a written examination in Air Law and Human Performance

Ampak še enkrat - to se nanaša samo na tujce, ki bi radi pridobili JAR-FCL licenco, denimo, Petko, Danijel in podobni.
Če sem odkrit se mi zdi, da ta uredba problematiko licenc rešuje bolje kot jugo uredba na mnogih področjih (najbrž ne vseh, zanesljivo ne na področju šolanja akrobacij z jadralnim letalom). Je pa mnogo odvisno od tega kako papeška bo JACL. Glede tega podpiram vsak trud, da bodo stvari logične in enostavne. Mogoče celo v povezavi z LZS.« (A.K.)

Motorne licence PPL smo ravnokar konvertirali v nove licence, brez kakšnih potrebnih dodatnih izpitov in plačil, ker je dosedanji program za pridobitev starih motornih  PPL zadovoljeval novim zahtevam izpitnega programa. Pri jadralnih licencah pa dosedanji program za pridobitev GPL ne zadovoljuje novih zahtev in je zato potreba po tistih dveh novih izpitih. Takšne informacije imam jaz in v kolikor to drži, ne vidim nič dramatičnega v tistih dodatnih izpitih. (F.P. AK Celje)

Pred kratkim sem imel daljši telefonski pogovor z enim od zaposlenih na JACL- licenciranje letalskega osebja. Prvi rezultat tega pogovora je, da bodo o vseh spremembah odslej obveščali vse klube, ne samo tiste, ki imajo LŠ. V kratkem bo prav na to temo sklican sestanek na JACL. Tam bo tudi gospod Perc in verjetno
direktor, pa bi lahko kakšne konkretne odgovore terjali od njih.” (J.P.)

Osnova za uvedbo novih licence je Uredba Evropske komisije 1178/2011 spremenjena z Uredbo Evropske komisije številka 290/2012 (priložena v prilogi) .
Člen 4 govori o konvertiranju licenc izdanih v članicah EU in se glasi:
Člen 4
Veljavne nacionalne licence pilotov
1. Licence, ki jih izdajo ali priznajo države članice pred ►M1 začetkom uporabe te uredbe ◄ in so v skladu z JAR, se štejejo za izdane v skladu s to uredbo. Države članice te licence nadomestijo z licencami, ki so v skladu z obliko, določeno v delu ARA, najpozneje do ►M1 8. aprila 2018 ◄.
2. Licence, ki niso v skladu z JAR, vključno z vsemi zadevnimi ratingi, spričevali, dovoljenji in/ali kvalifikacijami, ki jih izda ali prizna država članica pred začetkom uporabe te uredbe, država članica, ki je licence izdala, spremeni v licence iz dela FCL.
3. Licence, ki niso v skladu z JAR, se spremenijo v licence iz dela FCL ter v zadevne ratinge ali spričevala ali pooblastila v skladu z:
(a) določbami Priloge II ali
(b) elementi, določeni v poročilu o spremembi.
4. Poročilo o spremembi:
(a) pripravi država članica, ki je izdala licenco pilota po posvetovanju z Evropsko agencijo za varnost v letalstvu (Agencija);
(b) opisuje nacionalne zahteve, na podlagi katerih so bile izdane licence pilota;
(c) vsebuje opis področja uporabe privilegijev, izdanih pilotom;
(d) navaja, za katere zahteve iz Priloge I se upoštevajo predhodne izkušnje;
(e) navaja vse omejitve, ki jih je treba vključiti v licence iz dela FCL, in vse zahteve, ki jih mora izpolnjevati pilot za odpravo teh omejitev.
▼M1 2011R1178 — SL — 08.04.2012 — 000.001 — 6
5. Poročilo o spremembi vsebuje kopije vseh dokumentov, ki so potrebni za prikaz elementov iz točk (a) do (e) odstavka 4, vključno s kopijami zadevnih nacionalnih zahtev in postopkov. Pri pripravi poročila
o spremembi si države članice prizadevajo, da pilotom čim bolj omogočijo ohraniti obstoječi obseg dejavnosti.

6. Ne glede na prvi in tretji odstavek se imetnikom potrdila inštruktorja
za rating za razred letal ali potrdila člana izpitne komisije, ki imajo privilegije za kompleksna visoko zmogljiva enopilotska letala, ti privilegiji
spremenijo v potrdilo inštruktorja za rating za tip ali potrdilo člana izpitne komisije za enopilotska letala.
7. Država članica lahko dovoli študentu pilotu, da pred izpolnitvijo zahtev za izdajo LAPL brez nadzora uveljavlja omejene privilegije, pod naslednjimi pogoji:
(a) privilegiji so omejeni na njeno nacionalno ozemlje ali del tega ozemlja;
(b) privilegiji so omejeni na omejeno geografsko območje, letala z enim batnim motorjem, katerih največja vzletna masa ne presega 2 000 kg, in ne veljajo za prevoz potnikov;
(c) ta dovoljenja se izdajo na podlagi posamezne ocene varnostnega tveganja, ki jo opravi inštruktor po splošni oceni varnostnega tveganja,
ki jo opravi država članica;
(d) država članica Komisiji in Agenciji vsake tri leta predloži redno poročilo.

Sprememba naših GPL v SPL ali LAPL(S) je določena s točko 3,4 in 5 , člena 4 te uredbe .
Ali deluje CAA Slovenija v skadu s tem členom in omenjenimi točkami tega člena pri zamenjavi jadralskih licenc si lahko vsak sam ustvari svoj mnenje .
Zelo zanimiv je zadnji stavek v točki 5 .
Zanimivo bi bilo tudi videt Poročilo o spremebi iz točke 4 , ki bi ga morala pripravit CAA Slovenija in biti potrjen s strani EASA. A je ta dokument javen ? A je objavljen na straneh CAA Slovenija ? (G. Petrovič, Forum Opensoaring)

Sklep
1
Od  JACL želimo razlago, kje so našli temelje za obremenitev jadralcev z dvema predavanjima in izpitom pred izdajo novega jadralnega dovoljenja, čeprav, denimo, v Nemčiji in Veliki Britaniji, pa najbrž tudi drugje, jadralnim pilotom tega ni treba.  Menimo, da je treba rok za te spremembe podaljšati.

Sicer pa bodo cenjeni predstavniki JACL našli med vrsticami še več vprašanj. Upamo, da jih bodo zastavljali tudi jadralci prek Foruma Opensoaringa.

 

Podpisani
Karel Čeč, Lovro Duževič, Rok Einhaver, Andrej Fijavž, Aleš Fink, Darko Gagula, Robert Hriberšek, Vesna Jurjec, Jože Knap, Milan Korbar, Daniel Kotnik, Mateja Kotnik Kerbev, Danijel Korpič, Franc Kralj-Medvedek, Tadej Krevh, Frenk Kristofeljc, Tadej Marinčič, Alojz Medved, Sašo Petek, Gregor Petrovič, Blaž Benjamin Podgoršek, Janez Podpadec, Avgust Potušek, Niko Slana, Primož Sovič, Matevž Stanovnik, Denis Štrbenc, Roman Sušnik, Tomaž Štupnik, Matija Žnidaršič, Boris Žorž, Tomaž Žvikart.

 


Blog 2014

Kaj nam obeta leto 2014

Skok bratov Rusjan iz gledališča na film

Jadralci pri predsedniku države

Pozdrav iz Namibije

Za letopis 2013 - M. Šoštarič

Za letopis 2013 - B. Žorž

Za konec sezone

Srebrni C

Forum in jezik

Sebastjan Kawa z DG 500 v Lescah

Flytoni

Kongres evropskih pilotk v Sloveniji že tretjič

Drahi slovenski chlapci...

Kaj nam danes pomenijo jadralne značke?

Polemika o licencah - nihče nima rad sprememb

BP - podpis in razmišljanje

Odprto pismo

Konec tedna v Opatiji

Priznanja 2012 iz mraka

Blog 2017

Blog 2016

Blog 2015

Blog 2014

Blog 2013

Blog 2011

Blog 2010

Blog 2009